Zmiany dotyczące rejestracji kart w salonie

Co zrobić, jeśli nie mam przy sobie karty płatniczej uprawniającej do korzystania z Priority Pass?

Możesz nie być w stanie ukończyć procesu uzyskiwania dostępu do salonu. Zdecydowanie zalecamy dokonanie wcześniejszej rejestracji karty płatniczej, logując...

Co zrobić, jeśli moja karta płatnicza nie może zostać zeskanowana w celu uzyskania dostępu do salonu?

Nie będziesz w stanie ukończyć procesu uzyskiwania dostępu do salonu. Jeśli odmówiono Ci wstępu do salonu, ponieważ karta nie została rozpoznana przez urząd...

Co zrobić, jeśli nie mam telefonu i nie mogę ukończyć procesu uwierzytelniania dwuskładnikowego przeprowadzanego przez wystawcę karty?

Nieukończenie weryfikacji karty płatniczej w salonie przy użyciu ustalonych metod weryfikacji bezpieczeństwa oznacza brak możliwości uzyskania dostępu do sa...

Czy mogę użyć mojej cyfrowej karty członkowskiej* w celu wejścia do salonu?

Tak. Zdecydowanie zalecamy dokonanie wcześniejszej rejestracji karty płatniczej, logując się i aktualizując dane karty płatniczej na prioritypass.com. * F...

Co zrobić, jeśli otrzymam nową kartę płatniczą?

Za każdym razem, gdy otrzymasz nową kartę płatniczą, musisz przejść ten sam proces, ponieważ konieczne jest potwierdzenie danych swojej karty. Możesz też d...

Z kim mam się skontaktować, jeśli nadal nie mogę uzyskać dostępu do salonu?

Skontaktuj się z wystawcą karty lub zespołem ds. usług związanych z członkostwem.